fotografia reporterska

  • ślubna
  • podróżnicza
  • montaż filmów

XIV-wieczny zamek krzyżacki w Bezławkach, lipiec 2020 r.

  … w oknach starego zamku, od strony pogrążonego już w przedwieczornym półmroku dziedzińca niespodziewanie silnie zajaśniały promienie zachodzącego z drugiej strony murów słońca. Zdawało się, że w tym półmroku za chwilę skrzypnie drewniana furta w starej kruchcie, i pojawi się w niej, zupełnie jak 600 lat temu sylwetka litewskiego księcia Świdrygiełły – najmłodszego brata króla Władysława Jagiełły. W latach 1402-1404 mały krzyżacki zamek w Bezławkach  był bowiem jego osobistą, prawdziwie książęcą (choć – jakbyśmy to dziś ujęli – sponsorowaną w całości przez krzyżaków) rezydencją. Kniaź Świdrygiełło był jednym z najbarwniejszych władców swojej epoki: królewski brat, wieczny pretendent do litewskiego tronu (Wielkim Księciem Litewskim był ostatecznie w latach 1430-1432), wichrzyciel, opój, gwałtownik, permanentny zdrajca i sprzymierzeniec krzyżaków w ich konflikcie z Polską i Litwą, nieprzejednany wróg księcia Witolda, więzień honorowy króla Jagiełły, spiskowiec oraz wieczny intrygant – jego życiorys spokojnie mógłby posłużyć za scenariusz historycznego filmu sensacyjnego.

Jak przekazują stare kroniki, w roku 1402 uciekając wraz ze swoim dworem z Wilna do krzyżackich Bezławek książę zabrał ze sobą wiele rodzinnych pamiątek – w tym dwa bardzo stare kielichy zwane “greckim” i “angielskim”. Wedle legendy, której źródła nie sposób dziś ustalić – ten drugi miał być znanym z arturiańskich legend Świętym Graalem. W bezławieckim zamku oba stanowiły prawdopodobnie wyposażenie prywatnej kaplicy Świdrygiełły. W roku 1404 książę opuścił krzyżacką strażnicę, zaś “angielski kielich” pozostał w niej podobno na zawsze… Co ciekawe – 100 lat później, w roku 1513 zamek przekształcono w kościół katolicki, później w ewangelicki zbór, w XVIII wieku dobudowano okazałą dzwonnicę – i budowla nigdy już do swojej pierwotnej, świeckiej funkcji nie powróciła.

Od czasu pobytu w Bezławkach litewskiego księcia minęły wieki. Ale oryginalna, zwarta, surowa bryła XIV-wiecznego domu zamkowego i duch jego niezwykłej historii – pozostał. Będąc na Mazurach w okolicy Kętrzyna warto tam zajechać, wdrapać się na wysokie zamkowe wzgórze, wsłuchać się w ciszę starych murów i szum wiekowych drzew rosnących na dawnym zamkowym dziedzińcu. I uwierzyć choć na chwilę w legendy.

Bezławki, lipiec 2020 r.

zamek_mazury_blog

Rekonstrukcja zamku w Bezławkach. Szkic z przełomu XIX I XX wieku autorstwa Conrada Steinbrechta – wybitnego  architekta, naukowca i wieloletniego konserwatora zamku w Malborku / fot.wikimedia commons

Content is protected. Right-click function is disabled.